Prechod na navigáciu Hlavné menu
Astro Relax - terapie, kurzy, práca s energiou

Formy a zostavy

Forma 24 pohybov

 V starobylej Číne sa cvičili veľmi dlhé zostavy, veľa za sebou nasledujúcich pohybov. Západný svet ale nemá toľko času a trpezlivosti, preto učitelia taiji quan, ktorí vycestovali do sveta, upravili formy cvičení tak, aby sa telo predýchlo, aby sa meridiány naplnili qi aj pri menšom počte pohybov.

 Najrozšírenejšou formou sa stala forma 24 pohybov, ktorá sa cvičí takmer na celom svete. Veľkej obľube sa teší najmä v USA a v posledom období aj v Európe. Je to naozaj 24 za sebou nasledujúcich pohybov, kde sa otvára ako prvý meridián srdca a postupne aj meridiány ďalších orgánov. Nácvik spočíva v osvojení si správneho postoja jednotlivých pohybov, do ktorých sa postupne zapája správny spôsob dýchania. Samotné zvládnutie pohybov je individuálne, ale pracujem s taijčistami tak, aby sa navzájom nebrzdili, alebo neponáhľali, často volím individuálny prístup. Celá skupina potom napreduje pokojne a naraz. Formu 24 pohybov si taijčisti osvoja približne počas 12 - 14 mesiacov, pričom už v druhej polovici formy napájame aj správny dych. Veľa opakovaní prináša dobrý pocit a úľavu po všetkých stránkach. Zvládnutá forma trvá približne 7 - 9 minút. Je to teda vynikajúca pomôcka, ako predýchnuť a rozhýbať celé telo za pár minút, ako sa naladiť na celý deň, alebo sa ukľudniť po celodennom zhone.


 

Forma 12 pohybov

     Forma 12 pohybov je nasledujúca forma pre mierne pokročilých cvičiacich. Obsahuje niektoré prvky predchádzajúcej formy, ale pohyby sa vykonávajú na obe strany. dostavujú sa nové pocity, najmä týkajúce sa zmeny orientácie v priestore, vyrovnanie hemisfér, úprava niektorých zdravotných ťažkostí. Počas nácviku tejto formy sa predpokladá, že už ide o uzatvorenú skupinu, ktorá cvičí pravidelne a súvisle. Zároveň sa zdokonaľuje predchádzajúca forma  24 pohybov, hlavne v ladnosti a nadväznosti pohybov, pričom sa kladie dôraz na správne dýchanie. Dych sa dostáva do súladu s pohybom tela a dostavujú výrazné účinky v preciťovaní qi. Dychové cvičenia sú pravidelnou súčasťou 90 minútovej vyučovacej hodiny.


 

Forma 48 pohybov

    Forma 48 pohybov je určená pokročilým cvičiacim. Predpokladá základy z formy 24 pohybov štýlu yang.  Obsahuje 48 za sebou nasledujúcich pohybov, ktoré sú vyňaté z viacerých štýlov taiji quan. Okrem štýlu yang sa tu nachádzajú aj pohyb foriem a štýlov čen a sun, hlavne údery päsťou, ostré pohyby hlavou, kopy špičkou nohy a veľké krúživé pohyby rúk, ktoré sa v predchádzajúcich formách nevyskytujú.

Napriek tomu pôsobí táto forma ladne a elegantne a patrí k najkrajším formám taiji quan.

Nácvik tejto formy trvá 24 a viac mesiacov a popri nej stále opakujeme a zdokonaľujeme predchádzajúce dve formy 24 a 12 pohybov.

 


 

Tai Ji Quan so zbraňou

     Pokročilí cvičiaci, ktorí pravidelným cvičením zvládnu pohyby svojho tela a naučia sa správne viesť qi v tele, majú možnosť zdokonaliť prácu s energiou aj cvičením so zbraňou. Zbraň sa v tomto bojovom umení považuje za predĺženú ruku, kde qi pôsobí na špičke meča, alebo hrane vejára.

Začiatočníci používajú ľahký, skladací meč, ženy často pri cvičení s týmto mečom aj zotrvajú, muži neskôr volia ťažší a dlhší meč. (čepeľ od 75 - 95 cm)

 

Forma s mečom - 32 pohybov

     Považuje sa zá základnú z viacstupňovej úrovne taiji quan. Je to oboznámenie sa s mečom, práca so zápästím a potiahnutím qi do správneho miesta. Cvičenie s mečom je naozaj pre pokročilých, nácvik trvá 20 mesiacov. Súčasťou nácviku sú hlboké meditačné a dychové cvičenia pre pokročilých cvičiacich.

 

Forma s mečom - s pohybom strapca

     Je náročná forma, kde okrem tela a meča ovládne cvičiaci aj pohyb strapca, je určená pre pokročilých taičistov. Je to forma tradicionálna, odovzdáva sa iba ústnym podaním.

 

 

Forma taiji s vejárom - kung fu

     Vejár sa tiež v bojovom umení považuje za zbraň, tríbi pohyby tela na všetky strany. Forma je rýchla a tvrdá, využíva kroky štýlu yang, ale ruky sú kung fu, vystreté a ostré hrany dlaní.

Vejáre majú tiež rôzne veľkosti, závisí od dĺžky predlaktia, preto je treba ich vyskúšať.

Taiji s vejárom zvládajú aj mierne pokročilí, majú však viac práce, ako tí, ktorí zvládli  formu 48 pohybov.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár


upresniť

435360

Úvodná stránka